This is a free Purot.net wiki
  • View:

Erityisopetus

Oppilaan arviointi on murroksessa.

Pirjo Koivula OPH:sta on laatinut ohjeistusta oppilaan arvioinnista ja nimenomaan tukea tarvitsevan oppilaan arvionnista.  

Visuaalisen hahmottamisen/toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden tukeminen

Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö

http://www.lukimat.fi/etusivu

Lyhyesti: HOJKS ja arviointi

Oppilaalle, jolla on erityisen tuen päätös, tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Jos oppilaalla ei ole yksilöllistettyjä oppiaineita (ts. tehty pedagogista selvitystä ja saatu päätöstä yksilöllistämisestä), arviointi tehdään yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Tässäkin kohtaa arvioitaessa on käytettävä menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee osoittamaan parhaan osaamisensa. Yksilöllistetty oppiaine on mahdollista arvioida myös sanallisesti. Jos oppilas saa yksilöllistetystä oppiaineesta todistukseen numeron, numeron eteen merkitään tähti (*). Todistukseen tulee myös lisätieto, että arviointi perustuu yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet pohditaan ja kirjataan huolellisesti HOJKS-palaverissa. 

Discuss & brainstorm@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kiitos, kun tänne tullut materiaalia arvioinnista.
anonymous   (14.08.2014 15:44)
  Reply

Tämä voisi olla myös paikka, johon kootaan tietoa mm. hahmottamisen, toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja yleensä luki- oppimisvaikeuksien alueelta. Samoin arviointi erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla on tärkeää...
anonymous   (21.01.2014 10:56)
  Reply

Hei erkkakollega!
Onpa mukavaa jakaa ajatuksia :-)
Palataan
anonymous   (20.01.2014 19:17)
  Reply

Hyvät erkkakollegat,
tänne voisimme kehittää keskustelua uuedn opsin osalta erityisen opetuksen näkökulmaa painottaen.
Etenkin toiminnallisen opetuksen ja oppimisen näkökulma kiinnostaisi minua.