This is a free Purot.net wiki
  • View:

4.3.2014 yhteistyöprojektit

Tulen synty; ryhmä Pasi, Elvi, Tanja, Niina ja Sari

TULEN SYNTY

1.) Ryhmissä, joissa on eri-ikäisistä oppilaista koottuja ryhmiä 1.-9. lk:iin

2.) Oppiaineintegrointi

tvt: videoidaan retki laavulla; nuotion ääressä

kuvis: Piirretään eri tekniikoilla ; askarrellen, maalaten, muovaillen, jne.

tulitaideteoksia ulkona tai sisällä

historia: tulen synty (miten tuli on keksitty/mihin kaikkeen tulen keksiminen vaikuttaa nykypäivänä...)

äidinkieli: Kirjoitetaan tarinaa tulen synnystä...keksitään jostakin tarinasta

draama.

kemia: Testataan materiaalien palamista

liikunta: Liikutaan, eläydytään tulen liikkeeseen, tulihippa...

musiikki: Tehdään tulen rätinää;  äänimaisema esim.  tarinan perusteella

tekninen työ: polttokuvio

ylli/nouhätä integrointi; paloturvallisuus

vierailu; paloauto; sammutusharjoitukset

 

 

 

 

 

2
Likers
Saara_B, NinaA

"Minä, sinä, me." Ryhmä: Maaret, Piia-Riikka, Airi, Mikko

MINÄ, SINÄ, ME

Ryhmissä 1.-9. lk oppilaita

1. Oppiaineet: biologia, maantieto, katsomusaineet, opo, musiikki, äidinkieli, terveystieto jne.

2.Teemat:

- ihminen biologisena lajina osana luontoa: "ihmeellinen kone"

- kansallisuudet, kulttuurit

- tasa-arvo / eriarvoisuus?

3. Tavoitteet:

- kuuluminen joukkoon: "Samanlainen, erilainen, ihan ihminen"

- erilaisuuden hyväksyminen

- ettei kukaan jäisi ulkopuoliseksi

4. Toimintakeinot:

- ryhmäytyminen eri perusteilla

- kulttuureihin tutustuminen mm. elokuvien, vierailijoiden, oppilastoverien kertomana

- ruokakulttuurit, musiikki, taide

2
Likers
Saara_B, NinaA

Avaruusprojekti omasta aurinkokunnasta

 

-jonka tekevät 6. ja 9.-luokkalaiset yhdessä (käsitellään heidän OPS:issa)
-Muodostetaan havaintomalli omasta aurinkokunnastamme (esim. FYKE-käytävälle tai ruokalaan), mallissa eri planeettojen koot suhteessa aurinkoon ja niiden väliset mittasuhteet sekä pieni tietopaketti jokaisesta planeetasta
-yhdistää fysiikkaa, matematiikkaa, äidinkieltä, kuvaamataitoa, atk:ta
-kehittää yhteistyötaitoja, luovuutta, vuorovaikutusta, ajattelutaitoja, soveltamista, oppimisen ja ajattelun taitoja, ongelmanratkaisutaitoja
-6 oppitunnin mittainen projekti

Aija, Leena, Jörn, Terhi & Hanna 

2
Likers
Saara_B, NinaA

Projekti vedestä

Vire, Ismo, Henna, Veera

Aihe: Vesi

Aineet: ympäristö- ja luonnontieto/maantieto, kemia, terveystieto, kuvataide, liikunta 
Avaintaito: ajattelun taidot ja yhteisvastuu

Tavoitteet, sisältö, arviointi, materiaali, aikataulu 

Aika marras-joulukuu 
Tarvikkeet: eväät, 


Ykköset ja seiskat

Tavoite

Yhdessä tekemällä ja keskustelemalla oppiminen. Tietoa jakamalla ja yhdessä tekemällä löytää ratkaisuja. 

Rakenne

kaksi yhteistä päivää
seiskoista “ryhmänjohtajat” maastossa 
Ryhmäjako: ryhmissä yhtä monta seiskaa kuin ykköstä. 
Kaksi päivää yhdessä. Aloitus yhdestä paikasta 

1. päivä

1. - 2. tunti oppilaat erikseen

Orientoituminen projektin aiheeseen (vain vähän asioita YKKÖSET) 
- aineope alakoulussa ja päinvastoin (mistä kyse, 
- miksi/mihin vettä tarvitaan, mitä vesi on, 
- missä vettä on, millaista vettä, olomuodot…
- vesi Suomessa, vesi muualla
- seiskat valmistelee ryhmänjohtajan tehtäviä maastoa varten 

Välissä ruokailu/retkiruokailu

3. - 4. tunti
Maastoon veden etsintään ja hakuun. 
Mukana koeastiat ja maalarinteipit, kynät. Merkitään näytepaikat.
Näytepaikkojen kuvaaminen (kuvakollaasi, 


2. päivä
1. - 2. tunti
Ryhmät purkavat/analysoivat näytteet kemian laboratoriossa ryhmänjohtajan johdolla.

3.- 4. tunti
Kuvakollaasin ja tuotosten työstäminen ja yhteenveto 


Arviointi
Ryhmän itsearviointi: yhteisvastuu
Itsearviointi: ykköset seiskoille ja seiskat ykkösille: mitä opin?
Miltä tuntui 
yhteistyö isomman/pienemmän oppilaan kanssa?

Mitä opin
aiheesta
projektityöstä
jostakin muusta

Jatkotyöskentely

Sama malli uudestaan kahden vuoden päästä: kolmoset ja ysit.

 

2
Likers
Saara_B, NinaA

Ruuan matka

6. ja 9. luokan oppilaille, neljän hengen heterogeeniset ryhmät, jossa kaksi kutosluokkalaista ja kaksi ysiluokkalaista.

Oppiaineet: 
Kotitalous - aterian valmistaminen alusta loppuun itse, ruokahävikki, raaka-aineet
Kemia - ravintoaineet elimistössä
Liikunta - kalorien polttaminen
Matikka - punnitseminen, yksiköiden muunnokset, ravintoainesisältöjen laskeminen, ruuan hinnan laskeminen
Biologia - ruuansulatuselimistö, ihmisen biologia
Terveystieto - terveet ravintotottumukset
+ kestävä kehitys

Tavoitteet:
Ennakoiva (6. luokkalaiset) / kertaava oppiminen (9. luokkalaiset)
Ihmisen ruuansulatuselimistö ja monta siihen liittyvää asiaa käydään läpi toiminnallisesti ja mieleenpainuvasti. Ysiluokkalaiset saavat toimia pienempien kutosten oppaina ja tutoreina.

Sisältö:
Ravinto ja ruoka, ravintoarvot, ruuansulatus (vatsalaukku, ohutsuoli, paksusuoli, peräsuoli + ruuansulatuksessa mukana olevat entsyymit)

Tarvittavat materiaalit:
Padit/älypuhelimet, tarvittavat raaka-aineet ruuan valmistukseen (lihakeitto, leipä/rieska), "elinmalli" bilsan luokasta, paperia, kyniä, pistetyöskentelyn pohjaksi rakennetaan prezi-esitys, jossa seikkaillaan ruuansulatuksessa pisteeltä toiselle.

Aikataulu:
Toukokuussa.

Arviointi:
Pistetyöskentelystä kootaan ruuansulatuspassi, jokainen ryhmä esittelee lopuksi yhden pisteen suullisesti, jota muut ryhmät saavat täydentää

1
Likers
NinaA

Eurooppa

Linkki tarkempaan suunnitelmaan

Ydinajatus: Tehdään jättiläiskokoinen Euroopan kartta esim ala-aulaan. (Esim. kuviksessa) Sinne upotetaan QR-koodeilla ja Aurasmalla oppilaiden tuottamaa materiaalia Euroopasta. Sama kartta toteutetaan tai lainataan jossain vaiheessa myös Härkälään.

Ajankohta: toukokuussa (Eurooppaviikko, eurovaalit yms.)

Mitä seuraavaksi tehdään:

1. kootaan 1-9 OPS:ista kaikki Eurooppaan liittyvä

2. Keksitään siltä pohjalta pitkä lista ideoita, joista oppilaat valitsevat haluamiaan toteutettavaksi. Kootaan myös ideoita mahdollisista toteutustavoista ja mahdollista tukimateriaalia. Toki saavat keksiä aivan itsekin!!

Inspiraatiota etsitään esim. Salaisten agenttien Pohjoismaiden turneelta http://www.salaisia-unelmia.blogspot.fi ja Amazing Racesta 

3. Suunnitellaan rakenne sille, miten oppilaiden ja opettajien työskentely organisoidaan. Perusidea on se, että oppilaat työskentelevät esim. viikon ajan tämän parissa. Varsinkin itseohjautuvaan työskentelyyn kykenevät työskentelevät hyvin itsenäisesti. Enemmän opettajan ohjausta tarvitsevista kootaan sopivia sekaryhmiä ja heidän päivärytminsä ja ohjelmansa sommitellaan heidän tarpeistaan käsin. 

Oppilaan projektivihko

4. Kootaan oppilaista tekninen tukiryhmä, joka auttaa teknisissä pulmissa (mm. sisällön siirtämisessä kartalle) yms.

5. Mietitään, miten työn tuloksiin tutustutaan. Ainakin joku yhteinen tilaisuus.

6.Rakennetaan oppilaille itsearviointikehikko, jonka avulla oppilaat voivat arvioida oppimaansa, työskentelyään ja lopputulosta. Tämä esitellään oppilaille jo ennen projektiin ryhtymistä. (lomake alla)

Minna, Heli-Maija, Nina R, Tuija & Susanna

 

2
Likers
Saara_B, NinaA

Otalampisesta eurooppalaiseksi

Vieraita avaruudesta


Mitä haluat kertoa maailmastamme tulokkaille?
Projekti toteutetaan koko koulun voimin yhden päivän aikana. Ennakkotiedot oppilaille noin kuukautta aiemmin mystisiltä nettisivuilta! Oppilaat valitsevat itse ryhmänsä ja aiheensa. Kaikki pohjatyö tapahtuu nettisivun kautta ja projektipäivänä käydään suoraan töihin. Projektipäivänä tiedetään kuka tekee töitä ja missä.
Projekti koostetaan yhdeksi näyttelyksi/esitykseksi myöhemmin. Luokat käyvät tutustumassa siihen.
Projektin tarkoituksena on tukea kaikkia tehtävän annossa mainittuja uuden opsin tavoitteita.


Marjatta, Juha, Markus, Sanna

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Onpa nämä hienoja!

Ryhmän Maire, Petri, Petri ja Anna K
työ "Otalampisesta eurooppalaiseksi" on kuva jpg - muodossa, lähetetty Nina R sähköpostiin.
Anna
anonymous   (05.03.2014 14:24)
  Reply

@jmanninen Tässä lukkariasiassa onkin haastetta! Pitää miettiä yhdessä apulaisrehtoreiden Marjan ja Sarin kanssa sitä. Ihan huippuhienoja yhteistyöprojekteja Otiksen opet!

Yhteistyöprojektit
Ruuan matka (Marja, Saara, Halla, Teemu), 6. ja 9. luokan oppilaille, neljän hengen heterogeeniset ryhmät, jossa kaksi kutosluokkalaista ja kaksi ysiluokkalaista.

Oppiaineet:
Kotitalous - aterian valmistaminen alusta loppuun itse, ruokahävikki, raaka-aineet
Kemia - ravintoaineet elimistössä
Liikunta - kalorien polttaminen
Matikka - punnitseminen, yksiköiden muunnokset, ravintoainesisältöjen laskeminen, ruuan hinnan laskeminen
Biologia - ruuansulatuselimistö, ihmisen biologia
Terveystieto - terveet ravintotottumukset
+ kestävä kehitys

Tavoitteet:
Ennakoiva (6. luokkalaiset) / kertaava oppiminen (9. luokkalaiset)
Ihmisen ruuansulatuselimistö ja monta siihen liittyvää asiaa käydään läpi toiminnallisesti ja mieleenpainuvasti. Ysiluokkalaiset saavat toimia pienempien kutosten oppaina ja tutoreina.

Sisältö:
Ravinto ja ruoka, ravintoarvot, ruuansulatus (vatsalaukku, ohutsuoli, paksusuoli, peräsuoli + ruuansulatuksessa mukana olevat entsyymit)

Tarvittavat materiaalit:
Padit/älypuhelimet, tarvittavat raaka-aineet ruuan valmistukseen (lihakeitto, leipä/rieska), "elinmalli" bilsan luokasta, paperia, kyniä, pistetyöskentelyn pohjaksi rakennetaan prezi-esitys, jossa seikkaillaan ruuansulatuksessa pisteeltä toiselle.

Aikataulu:
Toukokuussa.

Arviointi:
Pistetyöskentelystä kootaan ruuansulatuspassi, jokainen ryhmä esittelee lopuksi yhden pisteen suullisesti, jota muut ryhmät saavat täydentää
anonymous   (04.03.2014 21:25)
  Reply

Huikeita idiksiä teillä! Erityisesti mun sydäntä lämmittää se, että ryhmissä on 1-9-luokan oppilaita. Samoin eri oppiaineiden yhteistyö on sellaista, mikä on ainoa tie koulun toimintakulttuurin muutoksessa. Seuraan mielenkiinnolla, miten teidän projektit etenee.

Miten ajattelit(te) istuttaa ne lukujärjestyksiin? @AnnukkaLeutonen

Täytyy jo tässä vaiheessa todeta, että vitsit te olette kyllä maailman mahtavimmat kollegat!
  Reply
1
Likers
AnnukkaLeutonen

PROJEKTI vedestä

Vire, Ismo, Henna, Veera

Aihe: Vesi

Aineet: ympäristö- ja luonnontieto/maantieto, kemia, terveystieto, kuvataide, liikunta
Avaintaito: ajattelun taidot ja yhteisvastuu

Tavoitteet, sisältö, arviointi, materiaali, aikataulu

Aika marras-joulukuu
Tarvikkeet: eväät,


Ykköset ja seiskat

Tavoite

Yhdessä tekemällä ja keskustelemalla oppiminen. Tietoa jakamalla ja yhdessä tekemällä löytää ratkaisuja.

Rakenne

kaksi yhteistä päivää
seiskoista “ryhmänjohtajat” maastossa
Ryhmäjako: ryhmissä yhtä monta seiskaa kuin ykköstä.
Kaksi päivää yhdessä. Aloitus yhdestä paikasta

1. päivä

1. - 2. tunti oppilaat erikseen

Orientoituminen projektin aiheeseen (vain vähän asioita YKKÖSET)
- aineope alakoulussa ja päinvastoin (mistä kyse,
- miksi/mihin vettä tarvitaan, mitä vesi on,
- missä vettä on, millaista vettä, olomuodot…
- vesi Suomessa, vesi muualla
- seiskat valmistelee ryhmänjohtajan tehtäviä maastoa varten

Välissä ruokailu/retkiruokailu

3. - 4. tunti
Maastoon veden etsintään ja hakuun.
Mukana koeastiat ja maalarinteipit, kynät. Merkitään näytepaikat.
Näytepaikkojen kuvaaminen (kuvakollaasi,


2. päivä
1. - 2. tunti
Ryhmät purkavat/analysoivat näytteet kemian laboratoriossa ryhmänjohtajan johdolla.

3.- 4. tunti
Kuvakollaasin ja tuotosten työstäminen ja yhteenveto


Arviointi
Ryhmän itsearviointi: yhteisvastuu
Itsearviointi: ykköset seiskoille ja seiskat ykkösille: mitä opin?
Miltä tuntui
yhteistyö isomman/pienemmän oppilaan kanssa?

Mitä opin
aiheesta
projektityöstä
jostakin muusta

Jatkotyöskentely

Sama malli uudestaan kahden vuoden päästä: kolmoset ja ysit.
anonymous   (04.03.2014 17:58)
  Reply