This is a free Purot.net wiki
  • View:

BYOD - oppilaiden omat laitteet

BYOD OTALAMMELLA

Otalammen koulussa on avoin langaton verkko ja tarkoitus on alkaa mahdollisuuksien mukaan kehittää oppilaiden omien laitteiden käyttöä. Omat laitteet herättävät tällä hetkellä julkisuudessakin paljon keskustelua. Erityisesti puhuttaa oppilaiden tasa-arvo ja vastuukysymykset.

Tasa-arvon takaamiseksi koulussa on käynnistetty kokeilu, jossa muutamilla oppitunneilla (yläasteen äidinkieli, Minnan enkun/ruotsin tunnit, ja Annikan ja Markuksen teknisen/tekstiilityön tunnit, on jatkuvassa käytössä neljä iPadia. Testaamme siis, riittääkö tämä määrä takaamaan oppilaille tasa-arvoiset lähtökohdat oppimiselle. Kehitämme mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja samalla myös ns. oppikirjatonta opetusta. Kokeilun taustalla on myös halu tehostaa ja järkiperäistää laitteiden ylläpitoa eli kokeilussa mukana olevat opettajat ovat sitoutuneet huolehtimaan ylläpidosta kukin itse. 

Opettajat jakavat ideoitaan ja kokemuksiaan omalla sivullaan

 

LInkkejä

 

 

CASE Lintuvaaran koulu

Muistiinpanot ITK-konferenssista, jossa Lintuvaaran (alakoulu) koulun rehtori esitteli oppilaiden omien laitteiden käyttöönottoa rehtorin näkökulmasta.

VASTUUKYSYMYKSET

"Laitteen rikkoutuessa, hävitessä tai tultua varastetuksi toimitaan kuten minkä tahansa oppilaan omaisuutta koskevan rikkoutumis-, häviämis- tai varkaustapauksen kanssa toimitaan. Kaupunki ei ole korvausvelvollinen oppilaiden omaisuutta kohdanneista vahingoista, eikä koulu siten korvaa esim. koulupäivän aikana rikkoutunutta tai kadonnutta laitetta. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Mahdollinen vakuutusturva toimii omistajan vakuutuksen kautta."

LINTUVAARAN ASKELEET

- ideariihet luokissa

- rehtorin ja oppilaiden paneeli

- vanhempien osallistaminen

- johtoryhmä muotoilee

- opettajat kokoustavat

- johtokunta virallistaa

- lupalaput ja käyttösäännöt Wilmaan (Kun rehtori pyysi luvan Wilmassa 280 huoltajaa antoi luvan, 4 ei antanut (alkuopetuksen oppilaita)

- Koulu uudelle aikakaudelle!

 

KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Löytyvät koulun kotisivulta

 

KOULUN TOIMENPITEET

- Suunnitelma, ohjeet

- Yhteistyö huoltajien kanssa

- Yhteistyö oppilaiden kanssa

 

TURVALLINEN NETIN KÄYTTÖ JA VASTUULLINEN TOIMINTA VERKOSSA

- Käyttösäännöt

- tietosuoja, tietoturva, henkilötietojen luovuttaminen

- kuvien lataaminen verkkoon

- tekijänoikeudet

- yksityisyydensuoja

- nettikiusaaminen / mobiilikiusaaminen

 

OPETTAJIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

 

KILPAVARUSTELUNÄKÖKULMA

- Huolestutti sekä huoltajia että oppilaita. Toisaalta yksi oppilas kiteytti osuvasti, ettei opetuskäyttö muuta sinänsä mitään, koska "kyllähän me muutenkin tiedetään millaiset kännykät kaikilla on".

- Sääntöihin ei voi tehdä yksityiskohtaisia ohjeita, mitä saa kuvata, mitä ei jne. --> nämä ovat mediakasvatuksen asioita. Lintuvaaran säännöissä sanotaan vain, että oppilas sitoutuu noudattamaan netikettiä.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username