This is a free Purot.net wiki
 • View:

Otiksen OPS-prosessi

Wiki käyttöön

1. Katso alla oleva video, jossa neuvotaan, miten tämän wikin käyttäjäksi rekisteröidytään. Rekisteröidy sen jälkeen käyttäjäksi.

(Huom!. Wikiä voi lukea ja keskustelualueelle kirjoittaa viestejä rekisteröitymättäkin. Rekisteröitymistä tarvitaan, jos haluat lisätä sivuja ja/tai muokata niiden sisältöä)

2. Kirjoita tämän sivun keskustelualueelle viesti, jossa kerrot ajatuksiasi siitä

 • mikä auttaisi meitä onnistumaan OPS-prosessissa
 • mikä estäisi meitä onnistumasta OPS-prosessissa

 

 

YT 15.1. - ryhmäporinoiden satoa

 

 • Ideoita oppilaiden osallistamiseen: oppilailta tullut idea, että ystävänpäivänä voisi tehdä rasisminvastaisia juttuja.
 • hissa-ruotsi yhteistyöprojekti
 • Eurooppa-päivän viikolla yhteistyöprojekti (vko9) - mahd. koko koulu
 • Pitäiskö oppilaiden olla mukana tekemässä toimintasuunnitelmaa?
 • Toivottavasti kaikki innostuisi OPS-työstä, rennolla hengellä pähkäilyä :)
 • Vaikea hahmottaa, miten omaa opetusta pitäisi muuttaa, vai pitäisikö sitä muuttaa?
 • Toivottavasti OPS-toisi mukanaan mahdollisuuden syventyä asioihin kunnolla, eli rauhaa
 • Tekniikka vain väline ei itseaisarvo
 • Ei tullut mitään uutta, kaivattaisiin lisää yhtenäiskouluhenkeä ja sitä että tehdään asioita oikeasti yhdessä
 • toivottavasti uudessa OPS:issa todella karsittais asiasisältöjä, jotta saatais sitä rauhaa syventyä asioihin kunnolla
 • onneksi on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita johtoryhmätyöskentelystä
 • Ajatukset OPS:iin liittyen vielä alustavia
 • luokkakokouksia LO-tuntien sijaan
 • ohjaajien osallisuuteen kiinnitettävä enemmän huomiota
 • vuosikello/kalenteri tietoon aiemmin
 • OPS:iin liittyvä muutos/murros, miten tapahtuu? Kuinka paljon on muutosvastarintaa yms. 
 • Painopisteen muutos koulutuksesta oppimiseen, myös opettajien osalta aletaan painottaa nimenomaan oppimaan oppimista.
 

OPS-kahvilan antia

 

Viikolla viisi YT-aika oli budjetoitu OPS-luonnoksen ensimmäisten lukujen omatoimiselle lukemiselle. Lisäksi oli yhtenä iltapäivänä vapaaehtoinen kahvila, jossa osanotto olikin ilahduttavan runsasta ja keskustelu vilkasta. Keskustelusta on koottu video, josta saa hieman käsitystä esiin nousseista teemoista. Todella olennaisia asioita! Keskustelua voi jatkaa täällä ja paikalla olleet voivat täydentää antia.

Yt-työskentelyä 5.2.2014 Mikä oppimisessa ja opiskelussa on muuttumassa?


Työskentely 4 hengen ryhmissä. Kirjataan ajatukset tänne!
 

Punainen lappu - Minkä pitää muuttua? 

Keltainen lappu - Mikä muuttuu joka tapauksessa?

Vihreä lappu - Mikä ei saa muuttua? 

Linkki värilappuihin

Koonti

Minkä pitää muuttua:

toimintakulttuuri, opettamisesta ohjaamiseen ja yksilöllisempään oppimiseen kannustamista, oppisisältöjen määrä, oppilaiden osallisuus omaan oppimiseensa.

Mikä muuttuu joka tapauksessa:

oppimisympäristöt ja arviointi

Mikä ei saa muuttua:

ajattelun taidot, oma vastuu oppimisesta, lapsuus, hyvät toimivat käytänteet

Opetus - opiskelu - oppiminen -pyramidi

Saimme Ops-tuki -koulutuksesta koottuna opsin luonnoksen keskeisimmät käsitteet. Poimikaa ryhmässä niistä 10 milestänne keskeisintä/ tärkeintä käsitettä tarralapuille. Kootkaa käsitteet pyramidiksi. Huipulle tärkein käsite.

 

Arvopyramidit

4.3. YT

Yhteistyöprojektin tuotokset

Tuokaa ryhmien tuotokset tänne.

Jos prosessissa tulee kysmyksiä tai kehittämisajatuksia, tämän sivun keskustelualueelle voi kirjoittaa niitä.

Ammatillisen kasvun YT 7.10.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tärkeitä juttuja oli minusta jaettu opettajuus. Tärkeää on, että jatkossa yhä enemmän jaetaan yhteistä opettajuutta = yhteistä oppimisen tukemista ja ohjausta..olemme kaikki vastuussa oppilaiden oppimisesta.

Samoin turvallinen ja oppimismyönteinen ilmapiiri koulussa ja luokissa ja oppiaineissa nousivat minusta hyvin esiin.

Edelleen yhteinen agenda oppimisessa sekä ylä- että alakoulun osalta olisi hieno visio tulevan lukuvuoden tai tulevaisuuden luku vuosien tavoitteena.

Yhteinen projekti, esimerkiksi Ihminen, voisi olla loistava yhteinen projekti, johon eri oppiaineissa voisimme lisätä lihaa luuranko on ja rakentaa kunkin oppijan osalta hänen kokoustaan ja näjköistään portfoliota omasta oppimisesta ja osaamisestaan.
anonymous   (30.01.2014 23:34)
  Reply
3
Likers
ninarantapuu, Saara_BI, ulri

Kiitos ops-cafeen keskusteluista. Minusta oli vapautunutta ja avointa keskustelua. Siitä on hyvä jatkaa...
Edelleen tuntuu, että tarvitaan keskustelua ja yhteisen ajatus mallin jakamista.
anonymous   (30.01.2014 23:26)
  Reply
2
Likers
ninarantapuu, ulri

Mielestäni meitä auttaisi se, jos onnistuisimme jotenkin saavuttamaan yhteisen ymmärryksen OPS-työn merkityksestä. Itse ajattelen, että OPS on opettajan tärkein työkalu. Tämä yhteinen ymmärrys syntyy tietysti vain yhdessä asiaa työstämällä.

Onnistumisessa auttaisi myös riittävä resursointi. Kuten esim. aikataulusivulta näkyy, OPS-työtä on todella priorisoitu jo tänä keväänä YT-ajan käytössä.

Onnistumisessa auttaisi myös se, että jokainen ottaisi itse vastuulleen siitä huolehtimisen, että ops-työ ei jää sanahelinäksi :)
  Reply
1
Likers
Saara_BI

Sivukartta: Opinto-ohjaus > 25.1.2014 Educan luennolta kolme kuvaa

1. Meitä auttaa ops-prosessin onnistumisessa se, että me jokainen irrottaudumme oman oppiaineemme sisällöistä ja käännämme fokusta pedagogiikkaan... nuoren onnistumisten etsintään, matkan varrella oikeasti toteutettavaan arviointiin ja oppimisen ilon etsintään. Mitä se meidän itse kunkin kohdalla tarkoittaakaan? Aineryhmien väliset raja-aidat matalammiksi, poikkitieteellisyys ja uusi tapa ajatella ovat nyt kovia valtteja.

2. Ops-prosessin karikoita varmasti tulee vastaan, mutta oleellista on, miten niistä päästään eteenpäin. Miten kauniista korulauseista saadaan arkeen sovellettavia työkaluja, uuden ajattelun suunnannäyttäjiä? Uhkana on entiseen jääminen, vanhan maailman hyvyyden muistelu, "niiden toisten" syyttäminen, kiireeseen vetoaminen. Me opetamme ja kasvatamme nuoria tulevaisuuteen, meitä itseämme arveluttaa, pelottaakin, kun tulevasta ei tiedä. Tärkeintä on uskon ja toivon, luottavaisuuden valaminen ja aina innostuneen aikuisen mallin jakaminen. Se riittää.
  Reply
2
Likers
ulri, ninarantapuu

@kivisanni ja vielä: tuokin on mun mielestä niin hyvä strategia, että keskittyy ainakin aluksi siihen, mikä kiinnostaa eniten. Niin on mun mielestä pakkokin tehdä, koska ops-tekstissä on niin älyttömän paljon asiaa, siinä yritetään sanoa kaikesta kaikki, juuri siksi se vaatii paljon pureksimista, jos haluaa, että se oikeasti tarkoittaa käytännössä jotain. Oma ensireaktioni oli juuri saman kaltainen kuin sulla ja kirjoitin siitä joku aika sitten blogiinikin http://openapua.blogspot.fi/2013/11/o...
  Reply
1
Likers
ulri

@kivisanni tuo on aivan loistava kirjoitus, kiitos sen jakamisesta. Jo otsikosta voisin tehdä huoneentaulun itselleni "Motivaatio ei ole mielentila vaan taito, innostus ei ole tunnetila vaan suhde asiaan". Ja tuon kirjoituksen pointit pätevät kaikki täsmälleen myös oppilaisiin. Heilläkin tuntuu usein olevan käsitys, että asiat, joko ovat tai eivät ole kiinnostavia, eivätkä he itse voi asiaan vaikuttaa :)
  Reply
1
Likers
ulri

Olen ollut ops-työ-ajatuksesta hieman ahdistunut, turhautunutkin. Tämä kirjoitus avasi ajatuslukkoja. Motivaatio on taito, voin itse etsiä motivaationi, kokeilla, keskittyä siihen, mikä minua opsissa kiinnostaa, sitä kautta avautuvat varmasti vähemmän kiinnostavatkin osa-alueet. On oma valintani, jumitanko pakkopullassa vai etsinkö itse motivaationi.

http://tyonohjaaja.blogspot.fi/2013/0...
  Reply
2
Likers
ninarantapuu, ulri

Runko mietti näin:
Auttaisi:
- yhteiset keskustelut
- resurssien ja ajan suhde
- sanahelinästä konkreettisiin toimiin
- OPS:n aihealueiden jakaminen ryhmille
- positiivinen asenne
- suunnittelupäivä esim. Lipetissä
- hyvä etukäteissuunnittelu aikatauluihin jne.
- selkeä tehtävänanto

Estäisi:
- resurssien ja ajan puute
- kiire
-
-
anonymous   (20.01.2014 15:50)
  Reply
1
Likers
ninarantapuu