This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kuratointi

Kyky ottaa riskejä on luovuutta! Luovuutta on etsiä toimivampia sekä näppärämpiä vaihtoehtoja ajatteluun, toimintaan, yhteistyöhön, oppimiseen ja koko elämään. Uuden luominen vaatii halua laajentaa omaa ajatteluaan, tahtoa kuunnella muita ihmisiä ja tahtoa kulkeutua omalta mukavuusalueelta loitommalle. Luovuus vapauttaa ja antaa tilaa kokeilevalle mielelle, luvan epäonnistumiselle ja aina uusille oivalluksille. Luovuus johtaa jatkuvaan oppimiseen, onnistumiseen, oivaltamiseen, oppimiseen, onnistumiseen, oivaltamiseen...

Luovuus siis rohkeasti käyttöön,kun lähdemme muovailemaan uudenlaista toimintakulttuuria kouluun.

2
Likers
ninarantapuu, mairepulkka

Kaikki saa ajatella. Kaikki osaa ajatella. Ajatteleminen on vastuunottamista!

Miksi idealismi on tärkeää?

Viekö idealismi ajattelua eteenpäin?

Muutoksessa on helpointa olla mukana heti.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username