This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kutosen ideoita

KUTOSTEN AJATUKSIA JA EHDOTUKSIA UUDEN OPS:N TOTEUTTAMISEEN

 

Ehdotuksia oppilaiden osallisuuteen

Oppilailla olisi oma tiimiryhmä (esim. Runko-ryhmä).

Oppilaat saavat keksiä tai äänestää yhteisen projektin, mutta sen täytyy liittyä oppiaineeseen/aineisiin.

Oppilaat voisivat tehdä oman lukujärjestyksensä.

 

Ehdotuksia oppiaineisiin

Kotitaloutta jo kuudennella luokalla.

Eläintieteen luokka.

Liikuntaluokka, jossa olisi vähintään 5 h viikossa liikuntaa.

Mobiililaitteilla opiskelu lisääntyisi.

ATK:aa alakouluun.

 

Ehdotuksia tilajärjestelyihin

Välitunnilla pitäisi voida valita, meneekö sisälle tai ulos.

Sisälle välituntialue.

Päiväkodin tilat/eskari siirrettäisiin Härkälään.

 

 

Ehdotuksia tarvikkeisiin

Lisää tabletteja/iPadeja.

Enemmän askartelutarvikkeita.

Ehjät kori- ja jalkapallot/liikuntavälineet.

Lisää jalkapallomaaleja (esim. lähiliikuntapaikalta).

 

Ehdotuksia ruokailuun

Ruokalaan seisova pöytä.

Buffet ruokalaan.

Oppilaat saisivat tuoda omia eväitä/valita syövätkö koulun ruokaa.

Pitempi ruokailuaika.

 

 

Ehdotuksia jaksamiseen ja hyvinvointiin

Leffapäivä perjantaisin.

Koulu voisi alkaa myöhemmin/ Koulu alkaisi klo 10

Kaikki saisivat koulukyydin/taksi toisi lähemmäs, jos joutuisi kävelemään yli 800 m.

Pitemmät lomat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username