This is a free Purot.net wiki
  • View:

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Ohjeet

  • Viimeisellä viikolla järjestetään 5.-9.-luokkalaisille aivoriihiä, jossa ideoidaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
  • Kaikki: kirjatkaa/dokumentoikaa tänne meneillään olevia, menneitä ja tulleita monialaiseen oppimiseen liittyviä ideoita. Ideat voivat olla millaisia vaan, isompia tai pienempiä.
  • Miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia arvioidaan?

HUOM! OPPILAIDEN OSALLISUUS JO SUUNNITTELUSSA ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ!

  • Miten opettaja arvioi oppilasta?
  1. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua 
  2. kehittää edellytyksiä itsearviointiin
  3. Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen monipuolinen arviointi

LISÄKSI:

Diat: Ulla Ilomäki-Keisala. Tulevaisuuden koulu - oppiaineet ja arviointi muutoksessa.

 

Eurooppa-projekti kevät 2014

  • Tarvittaisiin jättiläiskokoinen Euroopan kartta. Kuka tekisi?
  • Voit tehdä mitä tahansa Eurooppaan liittyvää sisältöä. Sisältö liitetään kartalle QR-koodilla. Jos tarvitset apua tuotosten digitointiin ja koodin luomiseen, käänny oppilasagenttien puoleen

Viimevuotinen projektivihko

Viidakkoseikkailu 2.luokat

2.luokkalaiset yhdistivät äidinkielen ja liikunnan. Äidinkielessä lukukirjan kappaleissa Pikkumetsän eläimet seikkailivat viidakossa ja tekivät koulun liikuntasaliin seikkailuradan. Teimme samantyylisen seikkailuradan myös saliin ja samalla kuuntelimme viidakon ääniä. Jokainen radan piste liittyi viidakkoon. Kaikki kakkoset olivat toisella liikuntakerralla yhdessä salissa seikkailemassa. Äidinkielessä tehtävät ja harjoitukset liittyivät myös viidakkoon ja seikkailurataan. Lapset saivat ideoida mm.viidakkotarinoita ja omia seikkailuratoja.

1
Likers
ninarantapuu

Sydämetön lohikäärme-draamaprojekti 2.luokilla

Kaikki kakkosluokat kävivät läpi noin 8 viikkoa kestävän draamaprojektin elo-syyskuussa.

Sydämetön lohikäärme-draamassa eläydyttiin Hopeakaupunkilaisten elämään ja ratkottiin sydämettömän lohikäärmen tuomia ongelmia. Draama päättyi, kun sydämetön lohikäärme sai sydämensä takaisin ja muuttui sydämelliseksi.

Projekti yhdisti äidinkielen, kuvaamataidon, liikunnan, ettiisen pohdiskelun, kaveritaidot, näyttelemisen, ryhmätyötaitojen harjoittelun ym.

1
Likers
ninarantapuu

Äidinkieli - opinto-ohjaus - muut aineet

9.lk

Yhdeksännet luokat harjoittelivat raportin tekoa TET-jaksosta. Projekti yhdisti äidinkielen, opon ja muutkin oppiaineet.

Projektissa oli kaksi osaa: TET-jakson aikana oppilaat selvittivät eri oppiaineisiin liittyviä tietoja työpaikaltaan. Jakson jälkeen he kirjoittivat raportin, jossa yhdistyi omat kokemukset sekä miten eri oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja saattoi työssä hyödyntää.

Työn tavoitteena oli opetella asiatyylin käyttöä, vakiintuneen mallin mukaisen raportin tekoa, havainnoida eri oppiaineiden hyödyllisyyttä/välttämättömyyttä erilaisissa töissä ja ammateissa sekä lisätä opiskelumotivaatiota omakohtaisuuden kautta.

7.lk
Seitsemäs luokka yhdisti elämäkertaprojektissan äidinkielen, historian ja kuvaamataidon. Projektin intensiivisin osuus kesti noin kolme viikkoa.

Äidinkielen tunneilla tehtiin tuotos omasta itsestään menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Historian tunneilla tehtiin sukuselvitystä ja kuvaamataidon tunneilla tämä selvitys muokattiin sukupuuksi.

Projektin tavoitteena oli oppia mm. itsenäistä ja pitkäjänteistä työskentelyä sekä sisällön suunnittelemista ja tuottamista.

Joinain vuosina olemme tehneet vaihtoehtoisesti vastaavanlaisen tuotoksen omista polkupyöristä.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Seitsemäsluokka yhdisti elämäkertaprojektissan äidinkielen, historian ja kuvaamataidon. Projektin intensiivisin osuus kesti noin kolme viikkoa.

Äidinkielen tunneilla tehtiin tuotos omasta itsestään menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Historian tunneilla tehtiin sukuselvitystä ja kuvaamataidon tunneilla tämä selvitys muokattiin sukupuuksi.

Projektin tavoitteena oli oppia mm. itsenäistä ja pitkäjänteistä työskentelyä sekä sisällön suunnittelemista ja tuottamista.

Joinain vuosina olemme tehneet vaihtoehtoisesti vastaavanlaisen tuotoksen omista polkupyöristä.
anonymous   (14.12.2014 11:28)
  Reply

Tässä olis todella inspiroivaa mallia Ylöjärveltä http://ylukiontiimijakso.wordpress.com/