This is a free Purot.net wiki
  • View:

OPStuki 2016 - koulutus

OPStuki 2016 on paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

2. työpaja 28.1. 2014 

Tulevaisuuden koulu – Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Rehtori Annukka ja luokanopettaja Henna koulutuksesa

Diginatiivit tulevat - olemmeko valmiita?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username