This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tekijänoikeudet yms.

Perusasioita

Alla on lyhyt opasvideo muutamasta tekijänoikeuksiin ja oppilaiden yksityisyyden suojeluun liittyvästä perusasiasta. Mukaan on valittu ne asiat, joihin opettaja ensimmäisenä törmää ryhtyessään tekemään vaikka videoita iPadilla tai perustaessaan ryhmälleen blogin. Videon alla on vielä viden on asiat tiivistettyinä muistiinpanoiksi.

Videon jälkeen on muutama video lisää, joissa avataan lisää, millaisia kuvia saa käyttää ja miten CC-lisensoituja kuvia iPadilla esimerkiksi haetaan. Sitten on video, jossa Pete Stockley neuvoo, miten iPadilla voi hakea CC-lisensoitua musiikkia Jamendosta. Ja lopussa on vielä muutama hyödyllinen linkki.

Tiivistelmä videosta

Kun jaat oppilaiden kuvia tai töitä jossain ota huomioon nämä:

  • Suojele yksityisyyttä: älä julkaise nimeä ja kuvaa yhdessä, käytä kuvia, joissa on mahdollisimman ei tunnistettavia oppilaita.
  • Kuvien julkaisemiseen pitää olla lupa sekä huoltajalta että oppilaalta itseltään. Pätee myös tapauksiin, jossa julkaiset oppilaiden töistä kuvia. Luvat löytyvät koulussa Wilmasta oppilastietolomakkeesta.
  • Mitä tahansa netistä löytyviä kuvia tai musiikkia ei voi esim. videoissa käyttää. Voit käyttää vain kuvia/musiikkia, joiden tekijän kuolemasta yli 70 vuotta, tavanomaisia vähintään 50 vuotta vanhoja valokuvia ja kuvia/musiikkia, joiden käyttöön tekijä on erikseen antanut luvan (cc-lisenssi)
  • Koulun juhlissa voi soittaa musiikkia, jonka käyttöä tekijänoikeudet muuten rajoittavat, koska kuntaliitto on tehnyt Teoston kanssa asiasta sopimuksen. Juhlat voi myös videoida omaan käyttöön, mutta juhlatallennetta, jossa on tekijänoikeuksien alaista musiikkia ei saa jakaa  missään.

Lisätietoa

 

Yleisimpien CC-lisenssien ehtojen lyhennykset

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username