This is a free Purot.net wiki
 • View:

Toimintakulttuuri ja pedagoginen johtaminen

Rasimuksen ja Ahosen koulutuksesta 14.1. lainattua

 • Miettikää, miten voitte luoda työlle alusta lähtien myönteisen ilmapiirin ja turvata eri tahojen osallistumista tukevat rakenteet ja käytännöt
 • Erityinen huomio OPPILAIDEN OSALLISTUMISEEN
 • Pyrkikää hahmottamaan kokonaiskuva uudistuksen merkityksestä ja tavoitteista ennen varsinaiseen opsin laadintaan lähtemistä
 • Pyrkikää pitämään huolta paikallisen laadintaprosessin hyvästä organisoinnista ja toteutuksesta
  • pedagogisen johtamisen vahvistaminen
  • yhteistyön rakentaminen
  • työn rytmittäminen
  • työn resursointi
  • fokuksen pitäminen tavoitteissa
  • ops-työn yhteys muuhun kehittämiseen

 

 • Miettikää, mitkä ovat ihmisten sitoutumiseen ja prosessin onnistumiseen eniten vaikuttavia tekijöitä ja miten voitte itse vaikuttaa niihin?
 • Hyödyntäkää valtakunnallisia lähteitä (mm. oph.fi ja Oppimisen tulevaisuus 2030 barmetri)

 

YT 15.1. - ryhmäporinoiden satoa

 • Ideoita oppilaiden osallistamiseen: oppilailta tullut idea, että ystävänpäivänä voisi tehdä rasisminvastaisia juttuja.
 • hissa-ruotsi yhteistyöprojekti
 • Eurooppa-päivän viikolla yhteistyöprojekti (vko9) - mahd. koko koulu
 • Pitäiskö oppilaiden olla mukana tekemässä toimintasuunnitelmaa?
 • Toivottavasti kaikki innostuisi OPS-työstä, rennolla hengellä pähkäilyä :)
 • Vaikea hahmottaa, miten omaa opetusta pitäisi muuttaa, vai pitäisikö sitä muuttaa?
 • Toivottavasti OPS-toisi mukanaan mahdollisuuden syventyä asioihin kunnolla, eli rauhaa
 • Tekniikka vain väline ei itseaisarvo
 • Ei tullut mitään uutta, kaivattaisiin lisää yhtenäiskouluhenkeä ja sitä että tehdään asioita oikeasti yhdessä
 • toivottavasti uudessa OPS:issa todella karsittais asiasisältöjä, jotta saatais sitä rauhaa syventyä asioihin kunnolla
 • onneksi on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita johtoryhmätyöskentelystä
 • Ajatukset OPS:iin liittyen vielä alustavia
 • luokkakokouksia LO-tuntien sijaan
 • ohjaajien osallisuuteen kiinnitettävä enemmän huomiota
 • vuosikello/kalenteri tietoon aiemmin
 • OPS:iin liittyvä muutos/murros, miten tapahtuu? Kuinka paljon on muutosvastarintaa yms. 
 • Painopisteen muutos koulutuksesta oppimiseen, myös opettajien osalta aletaan painottaa nimenomaan oppimaan oppimista.
1
Likers
ulri

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Olen kirjoittanut OPS2016-ensitunnelmia blogiini http://openapua.blogspot.fi/2013/11/o...

Mun mielestä koko ajan selvemmältä vaikuttaa, että kun vaan pitää mielessä luonnostekstin ekassa luvussa mainitut avaintaidot ja muistaa siirtymän MITÄ painotuksesta MITEN painotukseen, niin ei voi mennä pahasti metsään :) Ja ne avaintaidothan ovat nämä:

itseohjautuvuus
yhteisvastuu
vuorovaikutustaidot
oppimisen taidot
ajattelun taidot
ongelmanratkaisu
soveltaminen
luovuus
  Reply
1
Likers
ulri

Kuten huomaat @AnnukkaLeutonen, pokkana vaan kopsasin tännekin pari tämänpäiväistä diaa. Kenties ne inspiroivat muitakin kuin vain joryläisiä :)
  Reply
1
Likers
AnnukkaLeutonen